Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Przedmioty własności przemysłowej, które podlegają ochronie zostały unormowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). Wśród przedmiotów prawa własności przemysłowej możemy wyróżnić: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

 Wynalazki
 

Wynalazkiem jest nowy produkt lub proces prowadzący do rozwiązania problemu technicznego. Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia wynalazek, a jedynie podaje zestaw cech którymi powinien się charakteryzować, aby można było uzyskać na niego patent. Rozwiązanie, aby mogło być uznane za wynalazek, musi być nowe, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Aby wynalazek był nowy informacja o jego kluczowych założeniach nie może być ujawniona do publicznej wiadomości w jakiejkolwiek formie. Podejmowanie takich działań jak publikacja w czasopiśmie naukowym, prezentacja na konferencji, zaprezentowanie w katalogu firmowym powoduje, że rozwiązanie traci nowość i jego opatentowanie staje się niemożliwe. Warunek posiadania poziomu wynalazczego został wprowadzony aby zagwarantować udzielanie ochrony wyłącznie na wartościowe rozwiązania, które nie polegają na wprowadzeniu prostych zmian do już istniejących wynalazków – są nieoczywiste. Możliwość przemysłowego stosowania oznacza że postępowanie zgodnie z wynalazkiem daje pewność że uzyskamy określony efekt.

                Rodzaje wynalazków:

-        produkty – substancje, mieszaniny, fragmenty organizmów żywych, dla których uzyskanie patentów jest możliwe. Produkty przedstawia się podając ich wartości graniczne, jeśli są nimi związki chemiczne należy przedstawić wzór strukturalny, natomiast w przypadku fragmentów organizmów żywych konieczne jest wskazanie sekwencji nukleotydów lub aminokwasów bądź też powołanie się na zdeponowane mikroorganizmy;

-        urządzenia – narzędzia, maszyny. Przedstawiamy je wskazując ich cechy konstrukcyjne;

-        sposoby. Przy ich przedstawianiu konieczne jest wykazanie czynności, operacji, procesów z przedstawieniem ich kolejności i warunków w których się odbywają;

-        nowe zastosowanie znanych produktów – np. związek chemiczny, który miał do tej pory jedno zastosowanie, wykazał zupełnie inne właściwości a tym samym może być zastosowany w zupełnie innym celu.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP inicjowane jest poprzez złożenie wniosku o udzielenie ochrony. Po sprawdzeniu czy zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane elementy przyznawana jest data. Kolejnym etapem postępowania jest klasyfikacja wynalazku i sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki. 

Niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa w Biuletynie Urzędu Patentowego dokonywane jest ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku. 

Maksymalny okres trwania patentu wynosi 20 lat licząc od daty zgłoszenia

 


Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Rzeszowskiej

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności